Vi arbetar med REIKI som är en väldigt kraftfull och effektiv healing metod som läker kroppen. Den behandlar och hjälper nervsystemet, koppen och själen att komma till balans och läka. Företaget är godkänt på Skatteverket som friskvårdsverksamhet Det betyder att du kan använda friskvårdsbidrag till våra behandlingar och kurser i REIKI. Varmt välkomna att boka.

OM HEALING


Välkommen till en trevligare healingupplevelse i Stockholm.

Energi Medicinsk Healing(EMH) är en friskvårdsverksamhet och är godkänd som förebyggande

och rehabiliterande friksvård enligt Skatteverket.

Det innebär att du kan använda ditt friksvårdsbidrag från arbetet och använda det till våra kurser i REIKI. 

Du kan också använda ditt friskvårdsbidrag till våra REIKI behandlingar.

Företag kan köpa tjänster till sina anställda i förebyggande syfte för hälsa och välbefinnande.

Här träffar ni på mångåriga och erfarna healingutövare som kommer att ta hand om dig.

Vi är certifierade/diplomerade REIKI utövare

Här erbjuds du som kund healing med hög kvalitet och ditt välbefinnande står alltid i focus.

Vi arbetar med metoden REIKI som är en världskänd healingmetod från Japan. 

REIKI healing är hälsovård, energimedicin och är väl dokumenterad som energimedicin.

Det är ett begrepp som står för att läka och hela, men även att bygga upp och stärka.

Den arbetar med hela din kropp, sinne, själ och skapar välbefinnande.

Det finns otroligt mycket vetenskaplig forskning samt väl beprövad inom klinisk vård runt om i Världen.

I mer än 12 länder använder sjukvårdspersonal energimedicinsk healing komplementärt, tillsammans med andra vårdinsater på sjukhusen. 

Bara i USA har mer än 60 sjukhus antagit REIKI som en del av patienttjänster och REIKI-utbildning erbjuds på 800 sjukhus.

 


Ni hittar oss i Stockholm och når oss på 072-2477070

Energimedicinsk healing kan mätas på många olika sätt och nivåer med tex:

EKG, EEG, Infraröd, Röntgen, Elektromagnetiskt m.m

Energimedicinsk healing sätter igång markanta förändringar i hjärnaktiviteten (EEG scanner) och hjärtaktivitet (via EKG scanner) i både utövare/healer och klient under en healing session. Speciellt hjärtfrekvensen hos utövaren påverkar klientens hjärnvågor. En EKG scanner registrerar det oavsett om mottagaren är medveten om det eller inte.

Andra mätbara forskningsstudier visade framgångsrikt att utövare/healer kan avge och överföra en ökad mängd ljus och andra elektromagnetiska frekvenser runt deras kroppar.

En healer/utövare kan “slå på” frekvenserna, vilket ökar amplituden och svängningar av magnetiska frekvenser kring deras kroppar.

Dessa förändringar har uppmätts i ett laboratorium.

En infraröd kamera har fler benämningar som värmekamera, termisk kamera, termokamera och termografikskamera. Infraröd kamera mäter värmestrålning. Den visade tydligt vad som händer i en kropp under en healingsession. Värmen från en healing tränger sig djupt i människokroppen och utan att känna värmeöverföringen inuti kroppen. Denna värmen från en healing sprider sig till alla delar av kroppen till exempel: cellvävnader, ben, hjärta, lever, lungor, njurar, etc.

HEALINGFORSKNING


FORSKNING OCH VETENSKAP

Runt om i världen har vi 100 tals evidens som är framforskat och vetenskapsbevisat om just energimedicisk healing.

Här vill vi lyfta fram vad som har upptäckts i just Sverige. I Sverige har det gjort healingforskning på Karolinska Institutet KI, som är känt över hela Världen för sin forskning inom medicin och i nobelprissammanhang . På KI år 1995-1997 bedrevs healingforskningen på möss, det visade 85% snabbare sårläkning med healing jämfört med kontrollgruppen. Att försöket gjordes på djur och inte på människor visade att det inte kan röra sig om någon placeboeffekt, utan istället en påverkanskraft i sig själv.

Även distanshealing visade sig fungerar.

Blodanalys mättes under healingforskningen av Per-Arne Öckerman, proffessor i Kemi och Läkare. Forskningen leddes av proffessor Kerstin Uvnäs-Moberg.

Läs mer & källa:

http://newsvoice.se/2014/12/08/ki-morkade-statistiskt-sakerstalld-healing-forskning-artikelserie-och-videoinslag/


http://www.thenhf.se/karolinska-institutet-hyllmeter-med-parmar-stals-som-visar-att-healing-fungerar/


År 1997-1998 på Akademiska Sjukhuset i Uppsala gjordes en healingforskning på 8 stycken lungcancerpatienter. Resultatet var lyckat och man såg att healing påverkar blodcirkulationen i ryggraden. Forkningen godkändes av Henrik Riska - Överläkare och chef vid lungklinken www.rindstam.se

Vi har även i Sverige den vårdvetenskapliga litteraturstudier på kandidatsnivå 1998, som gjordes av Gun Moss Bjerling leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri
Reiki/KarunaReiki®/AngelicReiki®-master.

Healing som omvårdnad – ett komplement i den etablerade vården? 


Gun gjorde även en vårdvetenskapliga litteraturstudien på masternivå 2016.

Den energimedicinska metoden Reiki

Sedan finns det även studier som har genomförts som:

Healing som Terapi: ökat välbefinnande vid fibromyalgi?  och

Upplevelser av Reikibehandling för personer som genomgår alkoholavvänjning


Vetenskaplig forskning om just REIKI, av Dr.Robert Becker och Dr. John Zimmerman och Max Cade

http://energyresearch.homestead.com/index1.html

Detta är det främsta vetenskapliga beviset för att REIKI inte är placebo

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18435597

Grundare av International Center For Reiki Training William Lee Rand

http://www.centerforreikiresearch.org/RRTouchstone.aspx

En forskning som presenterades i Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, Vol 22 (4). 2017 ”Reiki is Better than Placebo and has Broad Potential as a Complementary Health Therapy”.


Fler källor och relevanta forskare på healing:

William Braud, Marilyn Schlitz, Barnard Grad, Oscar Estebany,

Olga Worral, Dolores Krieger, Daniel Benor, Anita & Graham Watkins,

Elisabeth Targ, Jean Ascherberg, Lourdes, Gary E Schwartz mfl.

VÅR VISION I FRAMTIDA SVERIGE

MÅLET ÄR ATT VÄCKA INTRESSET FÖR VÅRA POLITIKER. OM VILKA MÖJLIGHETER VI HA HÄR FÖR ATT STÄRKA VÄLFÄRDEN INOM SJUKVÅRDEN.


Vi har byggt upp en välfärd att vara stolta över i Sverige. Men vi har mycket kvar att förbättra, speciellt inom sjukvård. Det är en tidsfråga när Sverige kommer att behöva införa healing inom sjukvård och tillsammans kan vi göra detta möjligt.

Vår vision är att ALL sjukvårdspersonal ska gå på utbildning om REIKI-healing.

Skillnaden kommer att vara, precis som det ser ut idag på sjukhusen att bedömning, journalföring, ordination kring en patient ska utföras av akademisk sjukvårdspersonal.